Utleie for trening

Utleie for trening

200 meter rundbane, 4 håndballbaner og oppmerking til innebandy, badminton, volleyball, basket, minihåndball og tennis gir mange treningsmuligheter.

Utleie for trening

Frist for å søke faste treningstider gjennom sesongen er 15. mai. Etter at tildelingen er klar og akseptfristen (15. august) er ute tildeles ledige timer fortløpende.

Se lenker for reglement, ordensregler og priser.

Kontaktskjema