Her er et lite utsnitt av vår nye vegg i foajeen som symboliserer aktivitet og energi. Veggen vil i løpet av kort tid bli ferdigstilt med henvisningstavle og info-TV. Det vil også etterhvert komme nye sitteplasser.