Ordensregler

Ordensregler

Stangehallen er bygd for aktivitet og utfoldelse. Vi har i gjennomsnitt over 1500 brukere daglig, og må derfor ha noen regler som hjelper til slik at alle får utbytte og glede av trening og konkurranser.

Ordensregler

 • Brukere
  Det må være bestilt treningstid eller gjort forhåndsavtale før man kan benytte noen deler av idrettshallen. Dette gjelder alle arealer så som håndballbanene (bane 1 – 4) og sprintbana (bane 5). Opphold på banene før avtalt tid er ikke tillatt. Selv om noen av banene er helt eller delvis ledige kan man ikke ta disse i bruk før avtalt/bestilt tid.
 • Idrettsutstyr i hallen
  Idrettsutstyr som ikke står fast oppmontert i hallen kan du selv montere. Etter bruk må du huske å demontere utstyret og bringe det tilbake dit du fant det. Dette må skje innenfor den avtalte treningstid.Kamp-ur, resultattavler, høyttaleranlegg og tidtageranlegg brukes normalt ikke under trening. Skal utstyret brukes under kamper/konkurranser må du sørge for å få opplæring av vaktmester. Til kasttrening benyttes bare gummikule og gummidiskos. Diskos og spyd skal bare kastes mot seil og ved oppsyn av trener. Lagsutstyr som baller til de ulike idretter, innebandykøller og vester må lagene stille med selv.
  Ved bruk av ball skal denne ikke sparkes eller kastes over nettene. Bruk av spesielt utstyr må avklares med Stangehallen på forhånd.
 • Gulvet
  Gulvet i Stangehallen passer både for løping med piggsko og for ballspill. Bruker du piggsko må du passe på at piggene er butte. Max pigglengde er 6 mm. Dersom du mangler riktige pigger kan du få kjøpt slike i resepsjonen.
  Ta en titt på joggeskoene dine. Enkelte joggeskotyper med svarte såler setter stygge merker på gulvet. Har du slike sko, kan de ikke brukes i hallen. Det forventes at du benytter innesko.
 • Klister
  I Stangehallen er det kun lov å bruke vannbasert klister. Klisteret skal oppbevares i bokser og påføres fingrene i innbytterommet over søppeltrallene som er satt ut. Klister på skoene og andre steder på kroppen er ikke tillatt, og dette forbudet er absolutt! All bruk av harpiks og klister tilsatt venetiansk terpentin er forbudt. Klisteret skal fjernes fra fingrene før man forlater banen.Kontroll: Klubbene er ansvarlige for at alle spillere kjenner reglene og følger disse. I serie- og NM-kamper er NHF ansvarlig for oppfølging av reglementet, det vil si at det er arrangør, dommere og observatører som kontrollerer at reglene blir fulgt og rapporterer brudd. På treninger er det trenere og vaktmannskap som gjør dette.
  Håndball med stil er også rene idrettshaller!
 • Garderobene
  Det er viktig at alle bruker riktige garderober. Bruk den garderoben som er tildelt det treningspartiet du er med på. Dette står angitt på en tavle ved inngangen. Helst bør du ikke bruke mer enn 20 minutter i garderoben etter at du er ferdig med treninga. Det er ikke tillatt å bruke sko i dusjområdet eller kaste ball i garderoben.En ting til når det gjelder garderobene: selv om du er ærlig er det dessverre ikke alle som er det. Pass derfor på at du ikke lar penger, mobiltelefoner eller verdisaker ligge igjen når du ikke er der selv. Vi kan dessverre ikke ta noe ansvar hvis noe skulle forsvinne. Det finnes låsbare skap i vestibylen for oppbevaring av mindre gjenstander.
 • Barn
  Vi henstiller til foreldre som har med sine barn i Stangehallen om ikke å la de løpe rundt uten oppsyn. Det er teknisk utstyr og andre innretninger som barna kan skade seg på. Vi tar ikke ansvar hvis noe skulle skje. Under voksnes trening i idrettshallen må barn oppholde seg på tribuner eller galleri. Det er forbudt for barn som ikke deltar i organisert aktivitet å oppholde seg på banene i idrettshallen, i styrketreningsrom eller i Friskliv/treningssenter.
Sist revidert 14.3.2018