Prisliste

Priser fra 1/3 2023

Les mer om hva et medlemskap hos oss inkluderer

Frisklivspass

Allsidig treningstilbud som inkluderer:

  • Trening i Friskliv på styrke- og kondisjonsapparater
  • Gratis veiledningstime med instruktør
  • Gratis deltakelse på alle trimaktiviteter
  • Fri benyttelse av arealene i idrettshallen etter avtale

Frisklivspass ved bruk av avtalegiro

Innm. avgift
Månedstrekk
Normalpris
300,-
430,-
Rabattpris 1)
300,-
390,-
Rabattpris 2)
300,-
355,-
Ungdom 13-19 år
0,-
310,-
Normalpris uten bindingstid
500,-
530,-
Rabattpris 1) uten bindingstid
500,-
490,-
Rabattpris 2) uten bindingstid
500,-
455,-
Ungdom 13-19 år u/bindingstid
0,-
410,-

Avtalegiro med bindingstid forutsetter forpliktende kontrakt for minimum ett år, 12 trekk pr. år.
Ved avtalegiro uten bindingstid gjelder 1 måneds oppsigelsestid fra dato.

1) Gjelder for studenter, ektefeller og barn som bor i samme husstand som en som
betaler full pris for samme periode.
2) Gjelder for pensjonister (fylt 67 år) og uføretrygdede.
Når gyldig frisklivspass erstattes med avtalegiro, betales ikke innmeldingsavgift.

Frisklivspass

3 mnd.
6 mnd.
Normalpris
2.205,-
3.780,-
Rabattpris 1)
2.140,-
3.510,-
Rabattpris 2)
2.010,-
3.300,-

1) Gjelder for studenter, ektefeller og barn som bor i samme husstand som en som
betaler full pris for samme periode.

2) Gjelder for pensjonister (fylt 67 år) og uføretrygdede.

Ungdom 15-19 år

Hele skoleåret
3.720,-
Fra nyttår
2.170,-

Dagskort

1 dag
10 dager
Voksen
150,-
1.350,-
Elever og studenter
100,-
900,-
Pensjonister og uføre
100,-
900,-

Tren alt du vil på en dag – trening i Friskliv, fri deltagelse på alle trimaktiviteter og fri benyttelse av idrettshallen etter avtale.

Andre tilbud

Dusj/badstue
60,-
Kondisjonstest
300,-
Fysikalsk behandling
420,-
Første konsultasjon 500,-
Konsulent i Friskliv, pr. time
370,-
Instruksjon av grupper inkl. halleie, 45 min.
1.000,-
Instruksjon av spinning i gruppe, pr. time
1.200,-
Nytt treningsprogram
175,-

Alle som har gyldig frisklivspass deltar gratis på de ulike gruppetimene. Andre kan kjøpe klippekort eller dagskort (drop-in). For alle gruppetimer er aldersgrensen for å delta 13 år. Dette gjelder likevel ikke for bodywork hvor aldersgrensen er 15 år

Personlig oppfølging

Ant. personer (pr. person)
1
2
Seks timer
2.200,-
1.630,-
Tolv timer
4.030,-
2.890,-