Prisliste

Priser fra 1/1 2019

Les mer om hva et medlemskap hos oss inkluderer

Frisklivspass

Allsidig treningstilbud som inkluderer:

  • Trening i Friskliven på styrke- og kondisjonsapparater
  • Gratis veiledningstime med instruktør. Veiledning og oppfølging etter eget behov
  • Gratis deltakelse på alle trimaktiviteter
  • Fri benyttelse av arealene i idrettshallen etter avtale

Frisklivspass ved bruk av avtalegiro

Innm. avgift
Månedstrekk
Normalpris
300,-
390,-
Rabattpris 1)
300,-
350,-
Rabattpris 2)
300,-
320,-
Ungdom 15-19 år
0,-
280,-
Normalpris uten bindingstid
500,-
490,-
Rabattpris 1) uten bindingstid
500,-
450,-
Rabattpris 2) uten bindingstid
500,-
420,-
Ungdom 15-19 år u/bindingstid
0,-
380,-

Avtalegiro med bindingstid forutsetter forpliktende kontrakt for minimum ett år, 12 trekk pr. år.
Ved avtalegiro uten bindingstid gjelder 1 måneds oppsigelsestid fra dato.

1) Gjelder for studenter, ektefeller og barn som bor i samme husstand som en som
betaler full pris for samme periode.
2) Gjelder for pensjonister og uføretrygdede.
Når gyldig frisklivspass erstattes med avtalegiro, betales ikke innmeldingsavgift.

Frisklivspass

3 mnd.
6 mnd.
Normalpris
2.000,-
3.420,-
Rabattpris 1)
1.940,-
3.180,-
Rabattpris 2)
1.815,-
3.000,-

1) Gjelder for studenter, ektefeller og barn som bor i samme husstand som en som
betaler full pris for samme periode.

2) Gjelder for pensjonister og uføretrygdede.

Ungdom 15-19 år

Hele skoleåret
3.080,-
Fra nyttår
1.960,-

Dagskort

1 dag
10 dager
Voksen
150,-
1.350,-
Elever og studenter
100,-
900,-
Pensjonister og uføre
100,-
900,-
Ungdom 13–14 år
80,-
700,-

Tren alt du vil på en dag – trening i Friskliven, fri deltagelse på alle trimaktiviteter og fri benyttelse av idrettshallen etter avtale.

Andre tilbud

Dusj/badstue
50,-
Kondisjonstest
300,-
Fysikalsk behandling
360,-
Første konsultasjon 400,-
Konsulentbistand pr. time
350,-
Instruksjon av grupper inkl. halleie, pr. time
700,-
Instruksjon av spinning i gruppe, pr. time
1.000,-

Alle som har gyldig frisklivspass deltar gratis på de ulike gruppetimene. Andre kan kjøpe klippekort eller dagskort (drop-in). For alle gruppetimer er aldersgrensen for å delta 13 år. Dette gjelder likevel ikke for bodywork hvor aldersgrensen er 15 år

Personlig oppfølging

Ant. personer (pr. person)
1
2
Seks timer
2.100,-
1.550,-
Tolv timer
3.850,-
2.750,-