Prisliste

Priser gjeldende fra 1. mars 2024

Les mer om hva et medlemskap hos oss inkluderer

Frisklivspass

Allsidig treningstilbud som inkluderer:

  • Trening i Friskliv på styrke- og kondisjonsapparater
  • Gratis veiledningstime med instruktør
  • Gratis deltakelse på alle trimaktiviteter
  • Fri benyttelse av arealene i idrettshallen etter avtale

Frisklivspass ved bruk av avtalegiro

Innm. avgift
Månedstrekk
Normalpris
300,-
450,-
Rabattpris 1)
300,-
410,-
Rabattpris 2)
300,-
375,-
Ungdom 13-19 år
0,-
325,-
Normalpris uten bindingstid
500,-
550,-
Rabattpris 1) uten bindingstid
500,-
510,-
Rabattpris 2) uten bindingstid
500,-
475,-
Ungdom 13-19 år u/bindingstid
0,-
425,-

Avtalegiro med bindingstid forutsetter forpliktende kontrakt for minimum ett år, 12 trekk pr. år.
Ved avtalegiro uten bindingstid gjelder 1 måneds oppsigelsestid fra dato.

1) Gjelder for studenter, ektefeller og barn som bor i samme husstand som en som
betaler full pris for samme periode.
2) Gjelder for pensjonister (fylt 67 år) og uføretrygdede.
Når gyldig frisklivspass erstattes med avtalegiro, betales ikke innmeldingsavgift.
Ved avtalegiro uten bindingstid gjelder 1 måneds oppsigelse fra dato.

Frisklivspass

3 mnd.
6 mnd.
Normalpris
2.310,-
3.960,-
Rabattpris 1)
2.250,-
3.690,-
Rabattpris 2)
2.115,-
3.480,-

1) Gjelder for studenter, ektefeller og barn som bor i samme husstand som en som
betaler full pris for samme periode.

2) Gjelder for pensjonister (fylt 67 år) og uføretrygdede.

Ungdom 13-19 år

Hele skoleåret
3.900,-
Fra nyttår
2.275,-

Dagskort

1 dag
10 dager
Voksen
165,-
1.500,-
Elever og studenter
110,-
1.000,-
Pensjonister og uføre
110,-
1.000,-
Ungdom 13-15 år
90,-
800,-

Tren alt du vil på en dag – trening i Friskliv, fri deltagelse på alle trimaktiviteter og fri benyttelse av idrettshallen etter avtale.

Andre tilbud

Dusj/badstue
75,-
Kondisjonstest
300,-
Fysikalsk behandling
420,-
Første konsultasjon 500,-
Konsulent i Friskliv, pr. time
370,-
Instruksjon av grupper inkl. halleie, 45 min.
1.000,-
Instruksjon av spinning i gruppe, pr. time
1.200,-
Nytt treningsprogram
175,-

Alle som har gyldig frisklivspass deltar gratis på de ulike gruppetimene. Andre kan kjøpe klippekort eller dagskort (drop-in). For alle gruppetimer er aldersgrensen for å delta 13 år. Dette gjelder likevel ikke for bodywork hvor aldersgrensen er 15 år

Personlig oppfølging

Ant. personer (pr. person)
1
2
Seks timer
2.200,-
1.630,-
Tolv timer
4.030,-
2.890,-