Priser

Priser

Gjeldende fra 1. august 2021

Pris ved leie av baner til trening.

Gule timer
Røde timer
Friidrettsbane
1.400,-
1.600,-
Håndballbane
400,-
450,-
Sprintbane
350,-
350,-
Sal 1.etg og Sal 2.etg
350,-
350,-

Gule timer gjelder hverdager før kl. 1700. Røde timer gjelder hverdager etter kl. 1700 samt i helgene.

For lokale idrettslag med utøvere under 19 år gjelder egen timepris fastsatt av Stange kommune. For 2022 er denne kr. 300 pr. time.

Når to eller flere baner brukes som en enhet økes leieprisen tilsvarende. I prisen inngår nødvendige garderober.

Dersom fotball-lag trener på dobbel håndballbane (bane 2 og 3) er timeprisen kr. 600,- for gule timer og kr. 700,- for røde timer. I prisen inngår en garderobe.