Priser

Priser

Gjeldende fra 1. juli 2023

Pris ved leie av baner til trening.

Per time
Friidrettsbane
1.600,-
Håndballbane
480,-
Sprintbane
400,-
Sal 1.etg og Sal 2.etg
450,-

I prisen inngår nødvendige garderober.

For lokale idrettslag med utøvere under 19 år gjelder egen timepris fastsatt av Stange kommune. Vedtak i kommunestyret 14.12.22 gir en timepris på kr. 310 i 2023.

Når to eller flere baner brukes som en enhet økes leieprisen tilsvarende.