Priser

Priser

Gjeldende fra 1. august 2021

Pris ved leie av baner til trening.

Gule timer
Røde timer
Friidrettsbane
1.400,-
1.600,-
Håndballbane
400,-
450,-
Sprintbane
350,-
350,-
Sal 1.etg og Sal 2.etg
350,-
350,-

Gule timer gjelder hverdager før kl. 1700. Røde timer gjelder hverdager etter kl. 1700 samt i helgene.

For lokale idrettslag med utøvere under 19 år gjelder egen timepris fastsatt av Stange kommune. For sesongen 2021/2022 er denne kr. 295 pr. time.

Når to eller flere baner brukes som en enhet økes leieprisen tilsvarende. I prisen inngår nødvendige garderober.

Dersom fotball-lag trener på dobbel håndballbane (bane 2 og 3) er timeprisen kr. 600,- for gule timer og kr. 700,- for røde timer. I prisen inngår en garderobe.