Utleie til arrangement

Arrangement i Stangehallen

Stangehallen leies ut fortløpende til idrettsarrangement, dansegallaer, konserter, messer, utstillinger, store bespisninger og en rekke andre aktiviteter.

Utleie til arrangement

Publikumskapasiteten varierer avhengig av idretter eller arrangement, men det er sitteplass på tribuner til ca. 2 500 tilskuere. Anlegget er godkjent for totalt 5 000 personer.

Ved større leieavtaler utarbeides detaljert avtale med spesifikasjon av tidsbruk, arealbruk, leie av utstyr og andre forhold omkring arrangementet. Prisen er avhengig av avtalens omfang og avtales i hvert enkelt tilfelle.

Kontaktskjema