Utleie til trening

Utleie til trening

200 meter rundbane, 4 håndballbaner og oppmerking til innebandy, badminton, volleyball, basket, minihåndball og tennis gir mange treningsmuligheter.

Utleie til trening

Frist for å søke faste treningstider gjennom sesongen er 15. mai. Etter at tildelingen er klar og akseptfristen (15. august) er ute tildeles ledige timer fortløpende.

Se lenker for reglement, ordensregler, priser og søknadsskjema for faste treningstider.

Kontaktskjema