Regler for utleie til trening

Reglement for utleie til trening

Greit å vite når du skal leie hallen til treningsformål

Regler

  1. Tildeling av faste treningstider Søknadsfristen for faste treningstimer er satt til 20. mai. Tildelingen sendes ut så snart den er klar.
  2. Ledige timer tildeles etter hvert som interesserte leietakere melder seg. I forhold til bemanning i hallen kan det skje at timer må bestilles inntil 1 uke i forkant.
  3. Åpningstider. Åpningstidene er mandag – torsdag kl. 1600-2200, fredag kl. 1600-2100. Åpningstidene forutsetter at det er utleie i hallen. Ottestadhallen er stengt i skoleferier, helger og på offentlige helge- og høytidsdager.
  4. Omdisponering/avbestilling av periodebestilte treningstimer må skje senest 1 måned før timen skulle vært benyttet. For enkeltbestillinger gjelder en avbestillingsfrist på 14 dager. Dersom ovennevnte frister ikke overholdes blir leien fakturert på vanlig måte. Tildelte treningstimer kan ikke benyttes til avvikling av stevner, kamper e.l. uten godkjenning. I slike tilfeller et det reglementet for utleie til idrettsarrangement som gjelder. Eventuell omdisponering av treningstimer til arrangement må avtales i god tid før det aktuelle tidspunkt.
  5. Fakturering foretas av Stange kommune. Det faktureres etterskuddsvis hver måned. Dersom fakturaene ikke blir betalt innen forfall påløper renter og purregebyr. Dette gjelder også fakturering for timer som oppfyller kravet til rabatterte priser.
  6. Endring av treningstid. Ved spesielle arrangement kan oppsatte treningstider endres/kanselleres. Leietakeren skal varsles om dette senest 14 dager før det aktuelle tidspunkt.
  7. Utstyr. Når annet ikke framgår av ordensreglementet omfatter leieavtalen bruk av det idrettsutstyr som finnes i idrettshallen. Leietakeren må selv sørge for montering og demontering av utstyr som ikke står fast i hallen. Både montering og demontering må utføres innenfor den fastsatte leietid. Bruk av spesielt utstyr må avklares med hallen på forhånd. Lagsutstyr som baller til de ulike idretter, innebandykøller og vester må lagene stille med selv.
  8. Ansvarlig leder. Leietakeren må sørge for at det er en ansvarlig leder for hver treningstime. Lederen skal påse at ordensregler overholdes og at det ikke oppstår unødig skade på utstyr, lokaler eller personer.
  9. Kontaktperson. Lag/grupper som er tildelt treningstid i hallen skal oppgi navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse for kontaktperson som hallens administrasjon kan henvende seg til i saker vedrørende leieforholdet.

Sist revidert 18.04.2023