Aktivitetsplan sesongen 2019- 2020

De fleste grupper starter i uke 34. Se www.stangehallen.no, Booking og gruppetimer for mer info.