Faste treningstider 2020/2021

Selv om det er lite idrettsaktivitet for tiden,  håper og tror vi at det etter hvert vil åpnes for aktivitet i idrettshallen.

Vi vil som vanlig trenge litt tid til planlegging av neste sesong, og har i år satt fristen for å søke om faste treningstider til 30. mai.

Det er viktig at fristen overholdes dersom dere vil være med i første runde av tildelingen.

Vi vil presisere at søknad om treningstid ikke en bindende bestilling. Vi vil som vanlig måtte gjøre noen prioriteringer blant søknadene, og etter tildeling av timer vil dere ha frist til 15. august på å akseptere timene.

Vi forholder oss enhver tid til myndighetenes retningslinjer, og dersom det ikke åpnes for aktivitet vil heller ikke timene bli belastet dere.

Benytt søknadsskjemaet nedenfor og gå inn på Regler og Priser for utfyllende informasjon.

Søknad faste treningstider Stangehallen

  • UkedagFra klokkaTil klokka 
  • Fra og med ukeTil og med ukeEventuelle unntak i perioden 
    Det gis subsidierte priser til lokale idrettslag med utøvere under 19 år.
  • Her kan du komme med utdypende opplysninger til søknaden
  • Personverklæring