Innebandy/andre idretter

Hallen har faste installasjoner og baneoppmerking for flere ballidretter som for eksempel innebandy, volleyball, basketball, badminton og tennis. Fotball kan trenes på enkelt bane eller ved at vi slår sammen bane 2 og 3 til stor bane, ca. 40 x 44 meter.