Mer oppussing

Sommermånedene er tiden i året vi har

Det legges nytt gulv på galleriet i 2. etg.

mulighet til oppussing.

Etter snart 26 års drift er det nå gulvet

på galleriet i 2. etg. som skal byttes ut.

Vi venter spent på resultatet.