NBU’s høstarrangement 13.-15. oktober

Høstarrangementet er den nest største samlingen av bygdeungdommer i Norge, bare Landsstevnet er større. Over 400 ungdommer fra hele landet samles til blant annet ulike tevlinger, konsert og bankett.

Treningssenter/Friskliv har vanlige åpningstider, og det vil være plass til parkering for våre kunder.

Høstarrangementet