Vaksinasjon mot Covid-19

Vaksinasjon mot Covid-19 har startet i Stange kommune og i den forbindelse vil deler av Stangehallen sine lokaler bli tatt i bruk som vaksinasjonssted. De fire håndballbanene vil ikke bli berørt.

Alle som skal få tilbud om vaksine får informasjon etter hvert som det er deres tur. I første omgang prioriteres eldre. Følg med på Stange kommunes hjemmeside for mer informasjon.