Vi søker ny daglig leder

Stangehallen Riksanlegg AS (SRA) er en flerbrukshall som driver en omfattende virksomhet. Hovedpilarene er idrett, friskliv/treningssenter og skole, men hvor også arrangement og ulike aktiviteter med tilknytning til næringsliv og kultur har sin plass. Et stort antall brukere benytter seg av tjenestene som tilbys, og brukernes ulike krav, ønsker og behov tas hånd om av en liten, men serviceinnstilt stab på 13 personer med bred fagbakgrunn. Virksomheten omsetter i et normalår for ca. 12 millioner.
Hallen ble bygget i 1991 og ble opprinnelig bygget som en storstue for friidretten med fasiliteter for både nasjonale og internasjonale konkurranser. I dag er hallen en flerbrukshall og en viktig institusjon i lokalmiljøet.

SRA har ansvaret for driften av Stangehallen. Virksomheten omfatter drift av frisklivssenteret, drift og utleie av idrettshallene (Stangehallen og Ottestadhallen), dansesal og forretningslokaler og tilbyr også profileringsmuligheter for næringslivet, samt arrangementsstøtte ved kommersielle arrangementer og idrettsarrangementer. Stangehallen er av en betydelig størrelse, med tribunekapasitet til 2500, men hallen er totalt godkjent for hele 5000 personer.

Stange videregående skole og den planlagte ungdomsskolen vil være største leietagere. Ellers er leietagerne idrettslag og foreninger, som benytter hallen til trening. Hovedvekten er innenfor friidrett, håndball, fotball og sykling, men leies også ut til en rekke andre idrettsaktiviteter. Kommersielt blir hallen benyttet til utstillinger, konserter, messer, dansegallaer, folkemøter og bevertningssted for større arrangementer og selvfølgelig til idrettsarrangementer og stevner. Totalt sett benyttes Stangehallen 80% til topp- og breddeidrett og 20% til andre arrangementer.

Stangehallen Riksanlegg AS eies med 2/3 av Stange kommune og 1/3 av Innlandet fylkeskommune. Dagens leder går nå av med pensjon og vi søker hennes etterfølger:

Daglig leder Stangehallen Riksanlegg AS
Vi søker en leder som har ambisjoner for hallen og som vil dyrke videre potensial og muligheter fremover sammen med idretten, næringslivet og eierne – til beste for lokalsamfunnet og hele regionen!

Ny daglig leder skal lede virksomheten inn i en spennende utviklingsfase og vil få stor påvirkningsmulighet både på strategisk retning og egen arbeidshverdag.

Daglig leder har det totale ansvaret for drift og utvikling av virksomheten. Oppgavene favner bredt og har følgende hovedansvarsområder;
• Fastsette strategi og målsetninger i samarbeid med styret
• Budsjett og økonomistyring
• Markedsføring, salg og profilering
• Tilrettelegging av arrangementer
• Ivareta og utvikle frisklivstilbudet
• HMS
• Styresamarbeid og styrerapportering
• Personalansvar og personalledelse for alle medarbeidere i selskapet

Som daglig leder har du mange grensesnitt og relasjoner til aktører og miljøer i tillegg til egen organisasjon og styre. Dette gjelder samarbeid med både eiere, samarbeidspartnere, det politiske miljøet, lag og foreninger innenfor idretten og frivilligheten, samt næringslivet og kommersielle aktører. Det er et tett samarbeid med styret og som daglig leder rapporterer du til styreleder.

Vi søker en proaktiv og utviklingsorientert leder, med kommersiell teft, gode samarbeidsegenskaper, som er trygg som leder og som gir gode rammer og retning for sine medarbeidere. Det er en stor fordel ha stor interesse for idrett og friskliv og lidenskap for å skape aktivitet og opplevelser i lokalsamfunnet og i regionen.

Vil du skape gode opplevelser og idrettsøyeblikk i Stangehallen? Du er hjertelig velkommen til å ta en uforpliktende prat! Kontakt våre rådgivere i The Assessment Company AS, Hege Langfeldt på telefon 959 31 434, eller Anstein Krekke på telefon 419 15 748. Du kan også ta kontakt med styreleder Gunnar Gjendahl på telefon 951 80 756 for en prat om stillingen.

Les mer om virksomheten på www.stangehallen.no

CV og søknad sendes via lenke: Recman:id: xxxx

Søknadsfrist 5. september 2021

Vikar for Ida

Simonette Norum er ferdig utdannet fysioterapeut. Hun har erfaring fra LHL-sykehuset og Hernes Institutt. Vi ønsker Simonette velkommen på laget!